Τιμώντας την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια των Ελληνικών εταιρειών

Η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.) δημιουργεί ένα νέο Θεσμό, σε συνεργασία με την Boussias Events, τα πρώτα Βραβεία Ελληνικού Επιχειρείν, που απευθύνονται σε εγχώριες επιχειρήσεις. Τα βραβεία επιχειρηματικότητας, τα οποία εισάγονται για πρώτη φορά από ελληνική ένωση, φιλοδοξούν να αναδείξουν τις πιο επιτυχημένες, καινοτόμες και δυναμικές ελληνικές εταιρείες. Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του σημαντικότατου ενδιαφέροντος που συγκεντρώνεται για συμμετοχή εταιρειών στα βραβεία Ελληνικού Επιχειρείν 2024 και προκειμένου να υπάρξει μέγιστη συμπερίληψη και ανάδειξη των βραβευμένων εταιρειών, η τελετή απονομής των βραβείων εντάσσεται στην Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), τον Ιούνιο 2024.
Αντίστοιχα, η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων παρατείνεται έως τις 5 Απριλίου 2024.
Τα Βραβεία Ελληνικού Επιχειρείν 2024 (Hellenic Entrepreneurship Awards H.E.A 2024) επιδιώκουν να αναδείξουν εκείνες τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για:
• Τα επιτεύγματά τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ξένες αγορές
• Την εξωστρέφειά τους
• Την προώθηση των συνεργειών
• Τις καινοτόμες ιδέες τους
• Τη συνεισφορά τους στην ευημερία και την ανάπτυξη της χώρας
• Την υποστήριξή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ
TBA

Στόχος των βραβείων είναι να :

• Να αναδειχθούν παραδείγματα αριστείας σε καινοτόμα μοντέλα συνεργασίας
• Να προωθηθεί και να ανταμειφθεί η αριστεία στον επιχειρηματικό χώρο στην Ελλάδα
• Να επιβραβευθούν εκείνες οι επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για την καινοτομία τους, την αειφορία, την κοινωνική τους ευαισθησία, εκείνες που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και συνεισφέρουν στην οικονομία, στηρίζουν την κοινωνία και φέρνουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Τα βραβεία απευθύνονται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
από όλους τους κλάδους, με έδρα την Ελλάδα και με βιομηχανία και παραγωγή
τόσο σε Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Κριτική Επιτροπή

Τις υποψηφιότητες στα Βραβεία Ελληνικού Επιχειρείν αξιολογεί Κριτική Επιτροπή αποτελούμενη από καταξιωμένα στελέχη των σημαντικότερων εταιρειών/οργανισμών της αγοράς, από εκπροσώπους φορέων και από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς.
Προεδρος Επιτροπhς αξιολογησησ

Θωμάς Αποστολίδης

Jury President Hellenic Entrepreneurship Awards 2024
Entrepreneur & Legal Project Manager , Γενικός Γραμματέας Ε.ΕΝ.Ε

Τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπής

Γιατί να συμμετάσχω;

Μέσω των βραβείων αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται επιτεύγματα και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες σε κάθε κλάδο ή αγορά. Μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης, οι εταιρείες, οργανισμοί, φορείς, λαμβάνουν χρήσιμο feedback από τους ειδικούς για τη χρονιά που πέρασε και εντοπίζουν τη θέση τους σε σύγκριση με τους peers τους στην αγορά που δραστηριοποιούνται. Στόχος της αξιολόγησης και της επιβράβευσης είναι η διαρκής βελτίωση των εταιρειών, των κλάδων και του επιχειρηματικού τοπίου συνολικά στην Ελλάδα.
 • Αναγνώριση / Αξιοπιστία
  Ένα βραβείο σημαίνει ότι η υποψηφιότητά σας έχει αξιολογηθεί θετικά από τους ειδικούς που απαρτίζουν την επιτροπή, αναγνωρίζεται και αποκτά αξιοπιστία.
 • Μέτρηση της Επιτυχίας / Benchmarking
  Μέσω της αξιολόγησης, οι υποψήφιοι διακρίνουν πού τοποθετούνται τα προϊόντα τους σε σχέση με την αγορά, τα διεθνή standards και τις προσδοκίες των αξιολογητών.
 • Προβολή / Δημοσιότητα
  Μια διάκριση προσφέρει πολλαπλά εργαλεία και ευκαιρίες για ευρύτερη δημοσιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
 • Ανταμοιβή / Κίνητρο στις ομάδες
  Η διάκριση προσφέρει σημαντική αναγνώριση στις προσπάθειες των ομάδων και ενισχύει το ηθικό των εργαζομένων.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων / Απονομή Βραβείων

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα λάβετε με την ενημέρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Στην εκδήλωση απονομής των βραβείων, δικαιούστε μια (1) δωρεάν συμμετοχή για να παραλάβετε το βραβείο. Η δωρεάν συμμετοχή αφορά κάθε συμμετέχουσα εταιρεία (ΑΦΜ), ανεξαρτήτως αριθμού υποψηφιοτήτων που υπέβαλε ή εταιρειών που αναφέρονται σε αυτές. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή ανάμεσα στη διοργάνωση τελετής απονομής ή στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.) και της Bοussias Events, οι οποίες θα αποφασίζουν κατά περίπτωση (λαμβάνοντας υπόψη και τις εκάστοτε υγειονομικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες). Οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση θα έχουν κατά της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.) και της Bοussias Events, ενώ οι προαναφερόμενοι ουδεμία ευθύνη θα φέρουν σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί τελετή απονομής των βραβείων.

Winners' kit

Οι νικητές λαμβάνουν:

 • Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επικοινωνίας σχετικά με το συνέδριο / βραβείο (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επικοινωνία χορηγίας, διάκρισης, συμμετοχής στη διοργάνωση κλπ.), παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε μόνον τα επίσημα υλικά που θα λάβετε από την Boussias Events.
 • Απαγορεύεται ρητώς η παραποίηση / τροποποίηση των εν λόγω υλικών της διοργάνωσης, ή/και η χρήση άλλων υλικών για την πραγματοποίηση της επικοινωνίας κατά τα ανωτέρω, καθώς και η χρήση των επίσημων υλικών της διοργάνωσης για άσχετους με αυτήν σκοπούς.
 • Απαγορεύεται με οποιαδήποτε τρόπο η χρήση ή/και τροποποίηση ή/και παραποίηση ή/και αντιγραφή του λογοτύπου ή/και της οπτικής ταυτότητας του συνεδρίου / βραβείου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Boussias Events.
Venue
Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί τελετή για την απονομή των βραβείων, ο χώρος της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί με την ενημέρωση των αποτελεσμάτων από την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Ο χώρος της εκδήλωσης επιλέγεται κατ’ απόλυτο διακριτική ευχέρεια των Συνδιοργανωτών, οι οποίοι δικαιούνται να τον αλλάξουν, καθώς επίσης και την ημερομηνία τελετής οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.

Κόστος συμμετοχής
Το κόστος υποψηφιοτήτων δεν περιλαμβάνει το κόστος συμμετοχής στην τελετή απονομής των βραβείων. Η Διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει για το κόστος συμμετοχής, τους ακυρωτικούς όρους & τον τρόπο πληρωμής και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την τελετή απονομής, κατά την ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση.

Ασφάλεια συμμετοχής
Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία τηρεί όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατεβάστε τους όρους συμμετοχής
& τις κατηγορίες βράβευσης

Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και το email σας για να κατεβάσετε το αρχείο με τις κατηγορίες και τους όρους συμμετοχής των βραβείων, καθώς και για να επικοινωνήσει μαζί σας εκπρόσωπος της Boussias Events και να σας ενημερώσει περαιτέρω για τις κατηγορίες βράβευσης και να απαντήσει σε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ενότητες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία.

Όροι Συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων.

Θωμάς Αποστολίδης

EEntrepreneur & Legal Project Manager , Γενικός Γραμματέας Ε.ΕΝ.Ε    
Ο Θωμάς Λ. Αποστολίδης είναι επιχειρηματίας και διαχειριστής – συντονιστής σύνθετων νομικών υποθέσεων. Ως απόφοιτος της Πολυτεχνικής αλλά και της Νομικής Σχολής, καταφέρνει να συνδυάζει την τάση του προς το επιχειρείν με τη γνώση του γύρω από θέματα νομικού ενδιαφέροντος, που άπτονται των σύγχρονων αναγκών της αγοράς και των νέων, δυναμικών μοντέλων επικοινωνίας. Συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο Δικηγορικών & Συμβουλευτικών εταιρειών, με σκοπό τη διαχείριση νομικών και φορολογικών υποθέσεων που αφορούν κυρίως την Ακίνητη Περιουσία, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες – σωματεία – επιμελητήρια και φορείς του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου.

Ιδρυτής και Πρόεδρος της Elikon Graphic Arts, μιας σύγχρονης βιομηχανικής μονάδας που δραστηριοποιείται στον τομέα της χάρτινης συσκευασίας , των σύνθετων εκτυπωτικών εφαρμογών / κατασκευών και της παραγωγής υλικών προώθησης. Ακόμα, συμμετέχει, μετοχικά και ως Μέλος των Δ.Σ., σε εταιρείες οικολογικής ανακύκλωσης οχημάτων.
Η εκ βαθέων πίστη του στην αξία της συλλογικής προσφοράς, τον οδήγησε να συμμετέχει στα ευρύτερα επιχειρηματικά και οικονομικά δρώμενα της χώρας όντας ενεργό και δραστήριο Μέλος του Δ.Σ. της Ε.ΕΝ.Ε. ως Γενικός Γραμματέας της Ένωσης, ασκώντας παράλληλα χρέη Μέλους της Επιτροπής Νέων Μελών.

Ακόμα, συμμετέχει ως Μέλος του Δ.Σ. της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, η οποία αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.